SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Uzatvorenie ''Dohody o domácom kompostovaní''

 27.11.2020

V priebehu najbližších dňoch budú poslanci OcZ , prípadne pracovníci obce chodiť s občanmi podpisovať "dohody o domácom kompostovaní" predmetom, ktorej sú podmienky domáceho využitia biologicky rozložiteľného odpadu vrátane kuchynského odpadu a pravidlách jeho kompostovania ako aj o podmienkach výkonu kontroly kompostovania obcou. V prípade, že obec nebude mať od občanov 100% podpísaných dohôd o kompostovaní, obec bude nútená pristúpiť k zvýšeniu poplatkov za odvoz komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu v priemere 4 eurá na osobu.

 


Zoznam aktualít: