SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 206)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Zmluva o sprostredkovaní a poskytovaní služieb Zmluva o sprostredkovaní a poskytovaní služieb Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: EM CARD a.s.
0 €
Zmluva o dielo č. 1/2024 Zmluva o dielo č. 1/2024 Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: RADRADOM s.r.o.
33 591.88 €
Zmluva o poskytovaní služieb PROGRANT Zmluva o poskytovaní služieb PROGRANT Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: PROGRANT, s. r. o.
289 €
Zmluva o združenej dodávke elektriny - neregulovaná - SSE Zmluva o združenej dodávke elektriny - neregulovaná - SSE Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: SSE
0 €
Dodatok k dohode o integračnom zámere Konzumenta o využívaní služieb ÚPVS koncovým konzumentom prostredníctvom certifikovaného integračného riešenie Dodatok k dohode o integračnom zámere Konzumenta o využívaní služieb ÚPVS koncovým konzumentom prostredníctvom certifikovaného integračného riešenie Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: webex digital s.r.o.
0 €
1/2023 Zmluva o dielo č. 12023 - bonmil s.r.o. Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: bonmil s.r.o.
40 000 €
Zmluva o bežnom účte - PRIMA BANKA - SK82 5600 0000 0014 0111 2008 Zmluva o bežnom účte - PRIMA BANKA - SK82 5600 0000 0014 0111 2008 Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Prima Banka
0 €
Zmluva o bežnom účte - PRIMA BANKA - SK16 5600 0000 0014 0111 6009 Zmluva o bežnom účte - PRIMA BANKA - SK16 5600 0000 0014 0111 6009 Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Prima Banka
0 €
Zmluva o bežnom účte - PRIMA BANKA - č.ú. SK96 5600 0000 0014 0111 0010 Zmluva o bežnom účte - PRIMA BANKA - č.ú. SK96 5600 0000 0014 0111 0010 Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Prima Banka
0 €
Zmluva o združenej dodávke elektriny neregulovaná Zmluva o združenej dodávke elektriny neregulovaná Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: SSE
0 €
Dohoda o poskytnutí dotácie - Katolícka spojená škola sv. Františka Assiského Dohoda o poskytnutí dotácie - Katolícka spojená škola sv. Františka Assiského Odb.: Katolícka spojená škola sv. Františka Assiského, Gwerkovej-Göllnerovej 9, Banská Štiavnica
Dod.: Obec Banský Studenec
126 €
Zmluva o bežnom účte - PRIMA BANKA 2 Zmluva o bežnom účte - PRIMA BANKA Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0 €
Zmluva o bežnom účte - PRIMA BANKA Zmluva o bežnom účte - PRIMA BANKA Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0 €
Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva uzavretá medzi Jarmila Cibulová , rod. Cibulová a Obcou Banský Studenec Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva uzavretá medzi Jarmila Cibulová , rod. Cibulová a Obcou Banský Studenec Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Jarmila Cibulová
0 €
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb č. 3002 2023 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb č. 3002 2023 Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Bzenex BMP, s.r.o.
19 500 €
Dohoda č. 232701054 Dohoda č. 232701054 Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: ÚPSVaR
0 €
Darovacia zmluva z prostredkov dobrovoľnej zbierky - Odstaňovanie následkov ničivého požiaru v Banskej Štiavnici Darovacia zmluva z prostredkov dobrovoľnej zbierky - Odstaňovanie následkov ničivého požiaru v Banskej Štiavnici Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Mesto Banská Štiavnica
700 €
RA-SNCA/20202113 Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronic kú pečať Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
30.72 €
10657/2023 Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
30.72 €
RA-SNCA/20202112 Zmluva o vydaní a používaní mandátneho certifikátu Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
30.72 €
Generované portálom Uradne.sk