rsshttps://www.banskystudenec.sk/Sat, 03 Jun 2023 19:50:56 +0200ECHELON CMS 2.1<![CDATA[Zhotovenie náučných tabúľ s finančnou podporou z BBSK Za poskytnutie finančnej dotácie ĎAKUJEME aj p. poslancovi Mgr. Mikulášovi Pálovi . Za zhotovenie ďakujeme sociálnemu podniku PE BONUM s.r.o. a firme COMEX Banská Štiavnica ]]>https://www.banskystudenec.sk//--23-269-zhotovenie-naucnych--tabul--s-financnou-podporou-z-bbsk--za-poskytnutie-financnej-dotacie-dakujeme-aj-p-poslancovi-mgr-mikulasovi-palovi---za-zhotovenie-dakujeme-socialnemu-podniku-pe-bonum-sro-a-firme-comex-banska-stiavnica-Mon, 28 Nov 2022 10:56:00 +0100https://www.banskystudenec.sk//--23-269-zhotovenie-naucnych--tabul--s-financnou-podporou-z-bbsk--za-poskytnutie-financnej-dotacie-dakujeme-aj-p-poslancovi-mgr-mikulasovi-palovi---za-zhotovenie-dakujeme-socialnemu-podniku-pe-bonum-sro-a-firme-comex-banska-stiavnica-<![CDATA[Projekt : Prestavba rodinného domu na centrum pre spolkovú a komunitnú činnosť]]>https://www.banskystudenec.sk//--23-267-projekt--prestavba-rodinneho-domu-na-centrum-pre-spolkovu-a-komunitnu-cinnostFri, 11 Nov 2022 07:43:00 +0100https://www.banskystudenec.sk//--23-267-projekt--prestavba-rodinneho-domu-na-centrum-pre-spolkovu-a-komunitnu-cinnost<![CDATA[Poďakovanie FPU za poskytnutie čiastky na nákup kníh do miestnej knižnice za rok 2021]]>https://www.banskystudenec.sk//--23-226-podakovanie-fpu-za-poskytnutie-ciastky-na-nakup-knih-do-miestnej-kniznice--za-rok-2021Mon, 02 May 2022 14:13:00 +0200https://www.banskystudenec.sk//--23-226-podakovanie-fpu-za-poskytnutie-ciastky-na-nakup-knih-do-miestnej-kniznice--za-rok-2021<![CDATA[SODB 2021 v našej obci ]]>https://www.banskystudenec.sk//--23-207-sodb-2021-v-nasej-obci-Wed, 26 Jan 2022 11:46:00 +0100https://www.banskystudenec.sk//--23-207-sodb-2021-v-nasej-obci-<![CDATA[Zhotovenie náučnej tabule v obci s finančnou podporou z BBSK Za poskytnutie finančnej dotácie ĎAKUJEME aj p. poslancovi Mgr. Mikulášovi Pálovi . Za zhotovenie ďakujeme sociálnemu podniku PE BONUM s.r.o. a firme COMEX Banská Štiavnica za pomoc pri realizá]]>https://www.banskystudenec.sk//--23-194-zhotovenie-naucnej-tabule-v-obci-s-financnou-podporou-z-bbsk--za-poskytnutie-financnej-dotacie-dakujeme-aj-p-poslancovi-mgr-mikulasovi-palovi---za-zhotovenie-dakujeme-socialnemu-podniku-pe-bonum-sro-a-firme-comex-banska-stiavnica-za-pomoc-pri-realizaTue, 07 Dec 2021 08:22:00 +0100https://www.banskystudenec.sk//--23-194-zhotovenie-naucnej-tabule-v-obci-s-financnou-podporou-z-bbsk--za-poskytnutie-financnej-dotacie-dakujeme-aj-p-poslancovi-mgr-mikulasovi-palovi---za-zhotovenie-dakujeme-socialnemu-podniku-pe-bonum-sro-a-firme-comex-banska-stiavnica-za-pomoc-pri-realiza<![CDATA[Poďakovanie FPU za poskytnutie čiastky na nákup kníh do miestnej knižnice ]]>https://www.banskystudenec.sk//--23-150-podakovanie-fpu-za-poskytnutie-ciastky-na-nakup-knih-do-miestnej-kniznice-Mon, 07 Jun 2021 08:18:00 +0200https://www.banskystudenec.sk//--23-150-podakovanie-fpu-za-poskytnutie-ciastky-na-nakup-knih-do-miestnej-kniznice-<![CDATA[Kontajnery na šatstvo ]]>https://www.banskystudenec.sk//--23-140-kontajnery-na-satstvo-Fri, 26 Mar 2021 12:27:00 +0100https://www.banskystudenec.sk//--23-140-kontajnery-na-satstvo-<![CDATA[Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021]]>https://www.banskystudenec.sk//--23-135-scitanie-obyvatelov-domov-a-bytov-2021Wed, 10 Feb 2021 10:42:00 +0100https://www.banskystudenec.sk//--23-135-scitanie-obyvatelov-domov-a-bytov-2021<![CDATA[Prestavba RD na priestory hasičskej zbrojnice v obci Banský Studenec ]]>https://www.banskystudenec.sk//--23-132-prestavba-rd-na-priestory-hasicskej--zbrojnice-v-obci-bansky-studenec-Fri, 29 Jan 2021 09:34:00 +0100https://www.banskystudenec.sk//--23-132-prestavba-rd-na-priestory-hasicskej--zbrojnice-v-obci-bansky-studenec-<![CDATA[Drevené lávky a studnička v okolí Kolpašského jazera za finančnej podpory BBSK . ĎAKUJEME !]]>https://www.banskystudenec.sk//--23-128-drevene-lavky-a-studnicka-v-okoli-kolpasskeho-jazera-za-financnej-podpory-bbsk--dakujeme-Fri, 27 Nov 2020 12:35:00 +0100https://www.banskystudenec.sk//--23-128-drevene-lavky-a-studnicka-v-okoli-kolpasskeho-jazera-za-financnej-podpory-bbsk--dakujeme-<![CDATA[Uzatvorenie "Dohody o domácom kompostovaní " ]]>https://www.banskystudenec.sk//--23-126-uzatvorenie-dohody-o-domacom-kompostovani--Fri, 27 Nov 2020 08:41:00 +0100https://www.banskystudenec.sk//--23-126-uzatvorenie-dohody-o-domacom-kompostovani--<![CDATA[Prestavba rodinného domu na priestory komunitnej a spolkovej činnosti - zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (výzva na predloženie ponuky zo dňa 06.03.2020) ]]>https://www.banskystudenec.sk//--23-99-prestavba-rodinneho-domu-na-priestory-komunitnej-a-spolkovej-cinnosti---zakazka-s-nizkou-hodnotou-podla--117-zakona-nr-sr-c-3432015-z-z-o-verejnom-obstaravani-vyzva-na-predlozenie-ponuky-zo-dna-06032020--Fri, 06 Mar 2020 09:02:00 +0100https://www.banskystudenec.sk//--23-99-prestavba-rodinneho-domu-na-priestory-komunitnej-a-spolkovej-cinnosti---zakazka-s-nizkou-hodnotou-podla--117-zakona-nr-sr-c-3432015-z-z-o-verejnom-obstaravani-vyzva-na-predlozenie-ponuky-zo-dna-06032020--<![CDATA[Virtuálna prehliadka Google ]]>https://www.banskystudenec.sk//--23-78-virtualna-prehliadka-google-Mon, 05 Aug 2019 11:41:00 +0200https://www.banskystudenec.sk//--23-78-virtualna-prehliadka-google-<![CDATA[1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov]]>https://www.banskystudenec.sk//--23-61-111-zvysenie-miery-zhodnocovania-odpadov-so-zameranim-na-ich-pripravu-na-opatovne-pouzitie-a-recyklaciu-a-podpora-predchadzania-vzniku-odpadovThu, 02 Aug 2018 08:31:00 +0200https://www.banskystudenec.sk//--23-61-111-zvysenie-miery-zhodnocovania-odpadov-so-zameranim-na-ich-pripravu-na-opatovne-pouzitie-a-recyklaciu-a-podpora-predchadzania-vzniku-odpadov<![CDATA[Formulár pre reklamu firmy a predaj/prenájom reality ]]>https://www.banskystudenec.sk//--23-22-formular-pre-reklamu-firmy-a-predajprenajom-reality-Mon, 10 Oct 2016 14:27:00 +0200https://www.banskystudenec.sk//--23-22-formular-pre-reklamu-firmy-a-predajprenajom-reality-<![CDATA[Oslavy 750. výročia našej obce ]]>https://www.banskystudenec.sk//--23-1-oslavy-750-vyrocia-nasej-obce-Wed, 07 Sep 2016 15:14:00 +0200https://www.banskystudenec.sk//--23-1-oslavy-750-vyrocia-nasej-obce-