rsshttps://www.banskystudenec.sk/Tue, 28 Sep 2021 06:10:41 +0200ECHELON CMS 2.1<![CDATA[Kolpasska mala vodna nadrz_oznamenie - Verejná vyhláška ]]>https://www.banskystudenec.sk//--23-162-kolpasska-mala-vodna-nadrzoznamenie----verejna-vyhlaska-Wed, 18 Aug 2021 08:29:00 +0200https://www.banskystudenec.sk//--23-162-kolpasska-mala-vodna-nadrzoznamenie----verejna-vyhlaska-<![CDATA[Územný plán Banskobystrického samosprávneho kraja _ Zmeny a doplny č. 5/2020"- Oznámenie o strategickom dokumente dotknutým obciam ]]>https://www.banskystudenec.sk//--23-161-zemny-plan-banskobystrickeho-samospravneho-kraja--zmeny-a-doplny-c-52020--oznamenie-o-strategickom-dokumente-dotknutym-obciam-Mon, 16 Aug 2021 08:50:00 +0200https://www.banskystudenec.sk//--23-161-zemny-plan-banskobystrickeho-samospravneho-kraja--zmeny-a-doplny-c-52020--oznamenie-o-strategickom-dokumente-dotknutym-obciam-<![CDATA[Oznámenie o prerokovaní zaradenia lokality SKUEV4044 Lúky Štiavnických vrchov do národného zoznamu území európskeho významu - VEREJNÁ VYHLÁŠKA ]]>https://www.banskystudenec.sk//--23-160-oznamenie-o-prerokovani-zaradenia-lokality-skuev4044-luky-stiavnickych-vrchov-do-narodneho-zoznamu-uzemi-europskeho-vyznamu---verejna-vyhlaska-Tue, 10 Aug 2021 12:19:00 +0200https://www.banskystudenec.sk//--23-160-oznamenie-o-prerokovani-zaradenia-lokality-skuev4044-luky-stiavnickych-vrchov-do-narodneho-zoznamu-uzemi-europskeho-vyznamu---verejna-vyhlaska-<![CDATA[Verejná vyhláška - Vedenie 2x400 kV Horná Ždaňa - lokalita Oslany - upovedomenie účastníkov konania o nových podkladoch pred vydaním rozhodnutia - oprava ]]>https://www.banskystudenec.sk//--23-158-verejna-vyhlaska---vedenie-2x400-kv-horna-zdana---lokalita-oslany---upovedomenie-ucastnikov-konania-o-novych-podkladoch-pred-vydanim-rozhodnutia---oprava-Mon, 26 Jul 2021 09:36:00 +0200https://www.banskystudenec.sk//--23-158-verejna-vyhlaska---vedenie-2x400-kv-horna-zdana---lokalita-oslany---upovedomenie-ucastnikov-konania-o-novych-podkladoch-pred-vydanim-rozhodnutia---oprava-<![CDATA[Zber papiera ]]>https://www.banskystudenec.sk//--23-156-zber-papiera-Thu, 15 Jul 2021 07:44:00 +0200https://www.banskystudenec.sk//--23-156-zber-papiera-<![CDATA[Oznam o výberovom konaní ]]>https://www.banskystudenec.sk//--23-155-oznam-o-vyberovom-konani-Thu, 01 Jul 2021 08:02:00 +0200https://www.banskystudenec.sk//--23-155-oznam-o-vyberovom-konani-<![CDATA[Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru]]>https://www.banskystudenec.sk//--23-152-vyhlasenie-casu-zvyseneho-nebezpecenstva-vzniku-poziaruTue, 22 Jun 2021 13:40:00 +0200https://www.banskystudenec.sk//--23-152-vyhlasenie-casu-zvyseneho-nebezpecenstva-vzniku-poziaru<![CDATA[Poďakovanie FPU za poskytnutie čiastky na nákup kníh do miestnej knižnice ]]>https://www.banskystudenec.sk//--23-150-podakovanie-fpu-za-poskytnutie-ciastky-na-nakup-knih-do-miestnej-kniznice-Mon, 07 Jun 2021 08:18:00 +0200https://www.banskystudenec.sk//--23-150-podakovanie-fpu-za-poskytnutie-ciastky-na-nakup-knih-do-miestnej-kniznice-<![CDATA[Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 21.06.2021 a 25.06.2021]]>https://www.banskystudenec.sk//--23-149-oznamenie-o-preruseni-distribucie-elektriny-21062021-a-25062021Wed, 26 May 2021 13:49:00 +0200https://www.banskystudenec.sk//--23-149-oznamenie-o-preruseni-distribucie-elektriny-21062021-a-25062021<![CDATA[Oznámenie o strategickom dokumente "Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja BBSK na roky 2022- 2031 " ]]>https://www.banskystudenec.sk//--23-148-oznamenie-o-strategickom-dokumente-program-hospodarskeho-a-socialneho-rozvoja-bbsk-na-roky-2022--2031--Wed, 26 May 2021 09:38:00 +0200https://www.banskystudenec.sk//--23-148-oznamenie-o-strategickom-dokumente-program-hospodarskeho-a-socialneho-rozvoja-bbsk-na-roky-2022--2031--<![CDATA[Verejná vyhláška - Vedenie 2x400 kV Horná Ždaňa - lokalita Oslany - upovedomenie účastníkov konania o nových podkladoch pred vydaním rozhodnutia ]]>https://www.banskystudenec.sk//--23-147-verejna-vyhlaska---vedenie-2x400-kv-horna-zdana----lokalita-oslany---upovedomenie-ucastnikov-konania-o-novych-podkladoch-pred-vydanim-rozhodnutia-Fri, 21 May 2021 12:31:00 +0200https://www.banskystudenec.sk//--23-147-verejna-vyhlaska---vedenie-2x400-kv-horna-zdana----lokalita-oslany---upovedomenie-ucastnikov-konania-o-novych-podkladoch-pred-vydanim-rozhodnutia-<![CDATA[Zákonné povinnosti chovateľov zvierat ]]>https://www.banskystudenec.sk//--23-144-zakonne-povinnosti-chovatelov-zvierat-Mon, 12 Apr 2021 12:24:00 +0200https://www.banskystudenec.sk//--23-144-zakonne-povinnosti-chovatelov-zvierat-<![CDATA[Kontajnery na šatstvo ]]>https://www.banskystudenec.sk//--23-140-kontajnery-na-satstvo-Fri, 26 Mar 2021 12:27:00 +0100https://www.banskystudenec.sk//--23-140-kontajnery-na-satstvo-<![CDATA[Projekt NÁHRADNÍCI.SK je iniciatívou Banskobystrického samosprávneho kraja ]]>https://www.banskystudenec.sk//--23-139-projekt-nahradnicisk-je-iniciativou-banskobystrickeho-samospravneho-kraja-Fri, 19 Mar 2021 11:29:00 +0100https://www.banskystudenec.sk//--23-139-projekt-nahradnicisk-je-iniciativou-banskobystrickeho-samospravneho-kraja-<![CDATA[OZNAM - Sociálna poisťovňa ]]>https://www.banskystudenec.sk//--23-137-oznam---socialna-poistovna-Mon, 22 Feb 2021 08:53:00 +0100https://www.banskystudenec.sk//--23-137-oznam---socialna-poistovna-<![CDATA[Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021]]>https://www.banskystudenec.sk//--23-135-scitanie-obyvatelov-domov-a-bytov-2021Wed, 10 Feb 2021 10:42:00 +0100https://www.banskystudenec.sk//--23-135-scitanie-obyvatelov-domov-a-bytov-2021<![CDATA[Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do zverejnenia tejto výzvy nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom.]]>https://www.banskystudenec.sk//--23-134-vyzva-pre-vlastnikov-lesnych-pozemkov-ktori-do-zverejnenia-tejto-vyzvy-nepoziadali-o-navratenie-uzivacich-prav-k-lesnym-pozemkomWed, 10 Feb 2021 10:38:00 +0100https://www.banskystudenec.sk//--23-134-vyzva-pre-vlastnikov-lesnych-pozemkov-ktori-do-zverejnenia-tejto-vyzvy-nepoziadali-o-navratenie-uzivacich-prav-k-lesnym-pozemkom<![CDATA[Prestavba RD na priestory hasičskej zbrojnice v obci Banský Studenec ]]>https://www.banskystudenec.sk//--23-132-prestavba-rd-na-priestory-hasicskej--zbrojnice-v-obci-bansky-studenec-Fri, 29 Jan 2021 09:34:00 +0100https://www.banskystudenec.sk//--23-132-prestavba-rd-na-priestory-hasicskej--zbrojnice-v-obci-bansky-studenec-<![CDATA[Drevené lávky a studnička v okolí Kolpašského jazera za finančnej podpory BBSK . ĎAKUJEME !]]>https://www.banskystudenec.sk//--23-128-drevene-lavky-a-studnicka-v-okoli-kolpasskeho-jazera-za-financnej-podpory-bbsk--dakujeme-Fri, 27 Nov 2020 12:35:00 +0100https://www.banskystudenec.sk//--23-128-drevene-lavky-a-studnicka-v-okoli-kolpasskeho-jazera-za-financnej-podpory-bbsk--dakujeme-<![CDATA[Uzatvorenie "Dohody o domácom kompostovaní " ]]>https://www.banskystudenec.sk//--23-126-uzatvorenie-dohody-o-domacom-kompostovani--Fri, 27 Nov 2020 08:41:00 +0100https://www.banskystudenec.sk//--23-126-uzatvorenie-dohody-o-domacom-kompostovani--<![CDATA[Oznam o zmene e-mailovej adresy ]]>https://www.banskystudenec.sk//--23-125-oznam-o-zmene--e-mailovej-adresy-Wed, 18 Nov 2020 10:57:00 +0100https://www.banskystudenec.sk//--23-125-oznam-o-zmene--e-mailovej-adresy-<![CDATA[Zaburinenie pozemkov ]]>https://www.banskystudenec.sk//--23-109-zaburinenie-pozemkov-Thu, 23 Apr 2020 13:03:00 +0200https://www.banskystudenec.sk//--23-109-zaburinenie-pozemkov-<![CDATA[Oznam o zriadení telefónnej linky týkajúcej sa donášky potravín pre seniorov]]>https://www.banskystudenec.sk//--23-107-oznam-o-zriadeni-telefonnej-linky-tykajucej-sa-donasky-potravin-pre-seniorovWed, 25 Mar 2020 14:55:00 +0100https://www.banskystudenec.sk//--23-107-oznam-o-zriadeni-telefonnej-linky-tykajucej-sa-donasky-potravin-pre-seniorov<![CDATA[Prestavba rodinného domu na priestory komunitnej a spolkovej činnosti - zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (výzva na predloženie ponuky zo dňa 06.03.2020) ]]>https://www.banskystudenec.sk//--23-99-prestavba-rodinneho-domu-na-priestory-komunitnej-a-spolkovej-cinnosti---zakazka-s-nizkou-hodnotou-podla--117-zakona-nr-sr-c-3432015-z-z-o-verejnom-obstaravani-vyzva-na-predlozenie-ponuky-zo-dna-06032020--Fri, 06 Mar 2020 09:02:00 +0100https://www.banskystudenec.sk//--23-99-prestavba-rodinneho-domu-na-priestory-komunitnej-a-spolkovej-cinnosti---zakazka-s-nizkou-hodnotou-podla--117-zakona-nr-sr-c-3432015-z-z-o-verejnom-obstaravani-vyzva-na-predlozenie-ponuky-zo-dna-06032020--<![CDATA[SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ - Pomôžte darovaním 2% z Vašich daní aj na zakúpenie prístroja AED, ktorý bude k dispozícii pre ľudí v okolí Kolpašského tajchu. ]]>https://www.banskystudenec.sk//--23-91-slovensky--cerveny-kriz---pomozte-darovanim-2-z-vasich-dani-aj-na-zakupenie-pristroja-aed-ktory-bude-k-dispozicii-pre-ludi-v-okoli-kolpasskeho-tajchu-Tue, 03 Mar 2020 14:50:00 +0100https://www.banskystudenec.sk//--23-91-slovensky--cerveny-kriz---pomozte-darovanim-2-z-vasich-dani-aj-na-zakupenie-pristroja-aed-ktory-bude-k-dispozicii-pre-ludi-v-okoli-kolpasskeho-tajchu-<![CDATA[Virtuálna prehliadka Google ]]>https://www.banskystudenec.sk//--23-78-virtualna-prehliadka-google-Mon, 05 Aug 2019 11:41:00 +0200https://www.banskystudenec.sk//--23-78-virtualna-prehliadka-google-<![CDATA[Obstaranie ozvučovacej techniky a videoprojekcie Domu smútku s finančnou podporou BBSK ]]>https://www.banskystudenec.sk//--23-63-obstaranie-ozvucovacej-techniky-a-videoprojekcie-domu-smutku-s-financnou-podporou-bbsk-Mon, 26 Nov 2018 13:12:00 +0100https://www.banskystudenec.sk//--23-63-obstaranie-ozvucovacej-techniky-a-videoprojekcie-domu-smutku-s-financnou-podporou-bbsk-<![CDATA[1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov]]>https://www.banskystudenec.sk//--23-61-111-zvysenie-miery-zhodnocovania-odpadov-so-zameranim-na-ich-pripravu-na-opatovne-pouzitie-a-recyklaciu-a-podpora-predchadzania-vzniku-odpadovThu, 02 Aug 2018 08:31:00 +0200https://www.banskystudenec.sk//--23-61-111-zvysenie-miery-zhodnocovania-odpadov-so-zameranim-na-ich-pripravu-na-opatovne-pouzitie-a-recyklaciu-a-podpora-predchadzania-vzniku-odpadov<![CDATA[Zákaz ukladania plastov a iného odpadu na miestach v obci]]>https://www.banskystudenec.sk//--23-25-zakaz-ukladania-plastov-a-ineho-odpadu-na-miestach-v-obciMon, 10 Oct 2016 14:28:00 +0200https://www.banskystudenec.sk//--23-25-zakaz-ukladania-plastov-a-ineho-odpadu-na-miestach-v-obci<![CDATA[Formulár pre reklamu firmy a predaj/prenájom reality ]]>https://www.banskystudenec.sk//--23-22-formular-pre-reklamu-firmy-a-predajprenajom-reality-Mon, 10 Oct 2016 14:27:00 +0200https://www.banskystudenec.sk//--23-22-formular-pre-reklamu-firmy-a-predajprenajom-reality-<![CDATA[Verejné priestranstvo pred obecným úradom ]]>https://www.banskystudenec.sk//--23-19-verejne-priestranstvo-pred-obecnym-uradom-Mon, 10 Oct 2016 14:25:00 +0200https://www.banskystudenec.sk//--23-19-verejne-priestranstvo-pred-obecnym-uradom-<![CDATA[Výstavba tržnice v obci Banský Studenec ]]>https://www.banskystudenec.sk//--23-14-vystavba-trznice-v-obci-bansky-studenec-Mon, 10 Oct 2016 14:24:00 +0200https://www.banskystudenec.sk//--23-14-vystavba-trznice-v-obci-bansky-studenec-<![CDATA[Verejné priestranstvá - cintorín ]]>https://www.banskystudenec.sk//--23-15-verejne-priestranstva---cintorin-Mon, 10 Oct 2016 14:24:00 +0200https://www.banskystudenec.sk//--23-15-verejne-priestranstva---cintorin-<![CDATA[Zakúpenie ozvučovacej techniky pre obec s finančnou podporou z BBSK]]>https://www.banskystudenec.sk//--23-13-zakupenie-ozvucovacej-techniky-pre-obec-s-financnou-podporou-z-bbskMon, 10 Oct 2016 14:23:00 +0200https://www.banskystudenec.sk//--23-13-zakupenie-ozvucovacej-techniky-pre-obec-s-financnou-podporou-z-bbsk<![CDATA[Oslavy 750. výročia našej obce ]]>https://www.banskystudenec.sk//--23-1-oslavy-750-vyrocia-nasej-obce-Wed, 07 Sep 2016 15:14:00 +0200https://www.banskystudenec.sk//--23-1-oslavy-750-vyrocia-nasej-obce-<![CDATA[Zakúpenie stolov a stoličiek do kultúrneho domu s finančnou podporou BBSK ]]>https://www.banskystudenec.sk//--23-2-zakupenie-stolov-a-stoliciek-do-kulturneho-domu-s-financnou-podporou-bbsk-Thu, 01 Sep 2016 16:55:00 +0200https://www.banskystudenec.sk//--23-2-zakupenie-stolov-a-stoliciek-do-kulturneho-domu-s-financnou-podporou-bbsk-