rsshttps://www.banskystudenec.sk/Thu, 24 Sep 2020 16:26:29 +0200ECHELON CMS 2.1<![CDATA[Zvoz komunálneho odpadu v obci od septembra do októbra ]]>https://www.banskystudenec.sk//--23-117-zvoz-komunalneho-odpadu-v-obci-od-septembra-do-oktobra-Wed, 02 Sep 2020 11:11:00 +0200https://www.banskystudenec.sk//--23-117-zvoz-komunalneho-odpadu-v-obci-od-septembra-do-oktobra-<![CDATA[Zaburinenie pozemkov ]]>https://www.banskystudenec.sk//--23-109-zaburinenie-pozemkov-Thu, 23 Apr 2020 13:03:00 +0200https://www.banskystudenec.sk//--23-109-zaburinenie-pozemkov-<![CDATA[Oznam o zriadení telefónnej linky týkajúcej sa donášky potravín pre seniorov]]>https://www.banskystudenec.sk//--23-107-oznam-o-zriadeni-telefonnej-linky-tykajucej-sa-donasky-potravin-pre-seniorovWed, 25 Mar 2020 14:55:00 +0100https://www.banskystudenec.sk//--23-107-oznam-o-zriadeni-telefonnej-linky-tykajucej-sa-donasky-potravin-pre-seniorov<![CDATA[Prestavba rodinného domu na priestory komunitnej a spolkovej činnosti - zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (výzva na predloženie ponuky zo dňa 06.03.2020) ]]>https://www.banskystudenec.sk//--23-99-prestavba-rodinneho-domu-na-priestory-komunitnej-a-spolkovej-cinnosti---zakazka-s-nizkou-hodnotou-podla--117-zakona-nr-sr-c-3432015-z-z-o-verejnom-obstaravani-vyzva-na-predlozenie-ponuky-zo-dna-06032020--Fri, 06 Mar 2020 09:02:00 +0100https://www.banskystudenec.sk//--23-99-prestavba-rodinneho-domu-na-priestory-komunitnej-a-spolkovej-cinnosti---zakazka-s-nizkou-hodnotou-podla--117-zakona-nr-sr-c-3432015-z-z-o-verejnom-obstaravani-vyzva-na-predlozenie-ponuky-zo-dna-06032020--<![CDATA[SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ - Pomôžte darovaním 2% z Vašich daní aj na zakúpenie prístroja AED, ktorý bude k dispozícii pre ľudí v okolí Kolpašského tajchu. ]]>https://www.banskystudenec.sk//--23-91-slovensky--cerveny-kriz---pomozte-darovanim-2-z-vasich-dani-aj-na-zakupenie-pristroja-aed-ktory-bude-k-dispozicii-pre-ludi-v-okoli-kolpasskeho-tajchu-Tue, 03 Mar 2020 14:50:00 +0100https://www.banskystudenec.sk//--23-91-slovensky--cerveny-kriz---pomozte-darovanim-2-z-vasich-dani-aj-na-zakupenie-pristroja-aed-ktory-bude-k-dispozicii-pre-ludi-v-okoli-kolpasskeho-tajchu-<![CDATA[Virtuálna prehliadka Google ]]>https://www.banskystudenec.sk//--23-78-virtualna-prehliadka-google-Mon, 05 Aug 2019 11:41:00 +0200https://www.banskystudenec.sk//--23-78-virtualna-prehliadka-google-<![CDATA[Obstaranie ozvučovacej techniky a videoprojekcie Domu smútku s finančnou podporou BBSK ]]>https://www.banskystudenec.sk//--23-63-obstaranie-ozvucovacej-techniky-a-videoprojekcie-domu-smutku-s-financnou-podporou-bbsk-Mon, 26 Nov 2018 13:12:00 +0100https://www.banskystudenec.sk//--23-63-obstaranie-ozvucovacej-techniky-a-videoprojekcie-domu-smutku-s-financnou-podporou-bbsk-<![CDATA[1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov]]>https://www.banskystudenec.sk//--23-61-111-zvysenie-miery-zhodnocovania-odpadov-so-zameranim-na-ich-pripravu-na-opatovne-pouzitie-a-recyklaciu-a-podpora-predchadzania-vzniku-odpadovThu, 02 Aug 2018 08:31:00 +0200https://www.banskystudenec.sk//--23-61-111-zvysenie-miery-zhodnocovania-odpadov-so-zameranim-na-ich-pripravu-na-opatovne-pouzitie-a-recyklaciu-a-podpora-predchadzania-vzniku-odpadov<![CDATA[Zverejnenie zámeru predaja majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa]]>https://www.banskystudenec.sk//--23-59-zverejnenie-zameru-predaja-majetku-z-dovodu-hodneho-osobitneho-zretelaMon, 23 Jul 2018 14:32:00 +0200https://www.banskystudenec.sk//--23-59-zverejnenie-zameru-predaja-majetku-z-dovodu-hodneho-osobitneho-zretela<![CDATA[Zákaz ukladania plastov a iného odpadu na miestach v obci]]>https://www.banskystudenec.sk//--23-25-zakaz-ukladania-plastov-a-ineho-odpadu-na-miestach-v-obciMon, 10 Oct 2016 14:28:00 +0200https://www.banskystudenec.sk//--23-25-zakaz-ukladania-plastov-a-ineho-odpadu-na-miestach-v-obci<![CDATA[Formulár pre reklamu firmy a predaj/prenájom reality ]]>https://www.banskystudenec.sk//--23-22-formular-pre-reklamu-firmy-a-predajprenajom-reality-Mon, 10 Oct 2016 14:27:00 +0200https://www.banskystudenec.sk//--23-22-formular-pre-reklamu-firmy-a-predajprenajom-reality-<![CDATA[Verejné priestranstvo pred obecným úradom ]]>https://www.banskystudenec.sk//--23-19-verejne-priestranstvo-pred-obecnym-uradom-Mon, 10 Oct 2016 14:25:00 +0200https://www.banskystudenec.sk//--23-19-verejne-priestranstvo-pred-obecnym-uradom-<![CDATA[Výstavba tržnice v obci Banský Studenec ]]>https://www.banskystudenec.sk//--23-14-vystavba-trznice-v-obci-bansky-studenec-Mon, 10 Oct 2016 14:24:00 +0200https://www.banskystudenec.sk//--23-14-vystavba-trznice-v-obci-bansky-studenec-<![CDATA[Verejné priestranstvá - cintorín ]]>https://www.banskystudenec.sk//--23-15-verejne-priestranstva---cintorin-Mon, 10 Oct 2016 14:24:00 +0200https://www.banskystudenec.sk//--23-15-verejne-priestranstva---cintorin-<![CDATA[Zakúpenie ozvučovacej techniky pre obec s finančnou podporou z BBSK]]>https://www.banskystudenec.sk//--23-13-zakupenie-ozvucovacej-techniky-pre-obec-s-financnou-podporou-z-bbskMon, 10 Oct 2016 14:23:00 +0200https://www.banskystudenec.sk//--23-13-zakupenie-ozvucovacej-techniky-pre-obec-s-financnou-podporou-z-bbsk<![CDATA[Oslavy 750. výročia našej obce ]]>https://www.banskystudenec.sk//--23-1-oslavy-750-vyrocia-nasej-obce-Wed, 07 Sep 2016 15:14:00 +0200https://www.banskystudenec.sk//--23-1-oslavy-750-vyrocia-nasej-obce-<![CDATA[Zakúpenie stolov a stoličiek do kultúrneho domu s finančnou podporou BBSK ]]>https://www.banskystudenec.sk//--23-2-zakupenie-stolov-a-stoliciek-do-kulturneho-domu-s-financnou-podporou-bbsk-Thu, 01 Sep 2016 16:55:00 +0200https://www.banskystudenec.sk//--23-2-zakupenie-stolov-a-stoliciek-do-kulturneho-domu-s-financnou-podporou-bbsk-