•  | 
  •  | 
  •  | 
  •  | 
  •  | 
  •  
  •  
  •  

Aktuality

Projekt : Prestavba rodinného domu na centrum pre spolkovú a komunitnú činnosť

 11.11.2022

           

           

           Názov projektu:    

Prestavba rodinného domu na centrum pre spolkovú a komunitnú činnosť

Hlavný cieľ: 

Hlavnou a jedinou aktivitou je investícia do rekonštrukcie prízemia rodinného domu vo vlastníctve obce, ktorý bude slúžiť na spolkovú a komunitnú činnosť pre všetkých obyvateľov obce Banský Studenec. Súčasťou rekonštrukčných prác boli aj investície do nevyhnutnej infraštruktúry - vytvorenie novej vodovodnej a kanalizačnej prípojky s príslušnými rozvodmi, nové kúrenie.

Stručný popis projektu:

Predkladaným projektom chceme dosiahnuť základný cieľ – vytvoriť a rozšíriť miestne základné služby obce Banský Studenec pre našich obyvateľov. Podpornou investíciou do rekonštrukcie pôvodne nevyužívaného objektu rodinného domu sme vybudovali nové obecné centrum pre komunitnú a spolkovú činnosť. Projekt je zameraný na prestavbu prízemia objektu, ktorý bude slúžiť pre potreby obyvateľov a návštevníkov obce. Obnovený objekt bude slúžiť na stretávanie sa rôzne zameraných skupín, spolkov, združení, s primárnym cieľom podporiť efektívne komunitné spolužitie a podporu spolkovej činnosti v obci.

Rodinný dom vrátane pozemku je vo výlučnom vlastníctve obce. Hlavnou a jedinou aktivitou projektu bola "Prestavba rodinného domu na centrum pre spolkovú a komunitnú činnosť". Súčasťou rekonštrukčných prác boli aj investície do nevyhnutnej infraštruktúry - nové napojenie objektu na verejný vodovod cez novovytvorenú vodomernú šachtu, odkanalizovanie objektu do novej plastovej žumpy a nové rozvody kúrenia. Projekt nie je rozdelený na etapy a po jeho realizácii je funkčný, životaschopný a plne fungujúci. Všetky výdavky projektu boli  realizované na oprávnenom území MAS Zlatá cesta, súviseli s oprávnenými aktivitami, činnosťami a spĺňali zásadu účelnosti a hospodárnosti. Projekt je plne v súlade s fokusovou oblasťou 6B. Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach.

Výška finančnej podpory z verejných zdrojov:           30 190,26 EUR   

www.apa.sk


1 2

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 15:00
Utorok: 07:00 - 15:00
Streda: 07:00 - 15:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:00 - 13:00

Kalendár

Fotogaléria

360° fotograia