•  | 
  •  | 
  •  | 
  •  | 
  •  | 
  •  
  •  
  •  

Aktuality

Formulár pre reklamu firmy a predaj/prenájom reality

 10.10.2016

Formulár pre reklamu firmy

Poradové číslo IČO Názov Telefón e-mail Hlavná či.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

V tabuľke vyplňte všetky údaje pre firmu, ktorú chcete propagovať. Dôležité sú kontaktné údaje i hlavná činnosť podnikateľského subjektu.

Formulár pre reality:
(Pre každú nehnuteľnosť si nakopírujte tabuľky na novú stranu. Počet nehnuteľností nie je obmedzený)
Vypíšte Vaše poradové číslo nehnuteľnosti.

Poradové číslo                             

Znakom ,,X" označte voľbu

Predaj                 
Nájom

Pozemok Objekty/areály Priestory
Stavebný Administratívne Administratívne
Orná pôda Výrobné Výrobné
Lúka Obchodné Obchodné
Les Multifunkčné Multifunkčné
Kancelárske Kancelárske
Penzión/hotel/ubytovanie Ubytovacie

Plyn Voda Elektrická energia Kanalizácia

Vypíšte plochu nehnuteľnosti v m2.

Plocha objektu                             

Vypíšte celkovú cenu za jednotku plochy, alebo celkovú cenu v € (stačí jeden z údajov, alebo text: „neuvedená cena“).

Celková cena za jednotku plochy                                                              

alebo

Celková cena nehnuteľností                                                    

Fotografie objektov posielajte prosím ako prílohu e-mailu (odporúčame zozipovať). Sem do dokumentu vpíšte iba názvy súborov s jednotlivými fotografiami

Fotografia nehnuteľnosti 1.                                     
Fotografia nehnuteľnosti 2.
Fotografia nehnuteľnosti 3.
Fotografia nehnuteľnosti 4.


1 2

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 15:00
Utorok: 07:00 - 15:00
Streda: 07:00 - 15:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:00 - 13:00

Kalendár

Fotogaléria

360° fotograia