Obec Banský Studenec rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

  •  
  •  
  •  

Aktuality

Zverejnenie zámeru predaja majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 28.08.2015

Obec Banský Studenec , so sídlom 969 01  Banský Studenec 60 v zmysle § 9a, ods.8 písm. e), zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva v Banskom Studenci č. 14/2015, zo dňa 28.08.2015 zverejňuje zámer odpredaja svojho majetku za najvyššiu ponúknutú cenu, a to:

Na základe žiadosti p. Jána Cibulu,. Bytom Banský Studenec č. 118 prejednanej na verejnom zasadnutí OcZ konaného dňa 28.09.2015 o odpredaj pozemkov vo vlastníctve obce. Jedná sa o pozemky, ktoré sú dôležité pre prevádzku jeho pohostinstva.
    
      Návrhová komisia- OcZ schvaľuje zámer na priamy predaj pozemkov              
      v katastrálnom území obce Banský Studenec ako prípad hodný osobitného zreteľa     
      z dôvodu, že žiadateľ je majiteľom nehnuteľnosti postavených čiastočne na          
      uvedených pozemkoch a majiteľom susedných pozemkov. Žiadateľ má záujem 
      o vysporiadanie a kúpu týchto pozemkov. Navrhovaná cena za 1 m2 je 25 Eur.
      Jedná sa o pozemky par.čísla:

      C KN 1320/15 – o výmere 21,35 m2
      C KN 1320/16 – o výmere 13,09 m2
      C KN 1320/17 – o výmere  5,40 m2
         

                                                                            hlasovanie: za - 4, proti - 0, zdržal sa -1

Uvedený majetok je obcou nevyužívaný .
 
 
V Banskom Studenci, dňa 28.08.2015
1 2

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 15:00
Utorok: 07:00 - 15:00
Streda: 07:00 - 15:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:00 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár