•  
  •  
  •  

Kalendár zvozu odpadu

Aktuality

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Banský Studenec

 19.10.2017

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra  obce
Obecné zastupiteľstvo obce  Banský Studenec vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce Banský Studenec na deň 30.11.2017 o 18.00 hod.
v súlade s § 18a odst.4 a odst. 8 pís.a/zák.č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
v znení neskorších predpisov


Určuje následovné podmienky, náležitosti prihlášky a požiadavky:
Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce Banský Studenec  musí odovzdať písomnú prihlášku s predpísanými náležitosťami a prílohami najneskôr do 15. novembra 2017na Obecnom úrade v Banskom Studenci v uzavretej obálke
označenej „Voľba hlavného kontrolóra“. 
 
Pracovný úväzok kontrolóra 0,05  /2 hodiny týždenne
POŽIADAVKY na uchádzačov
- Ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
- Súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonania voľby v
zastupiteľstve
- Úradne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom
vzdelaní
- Profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej
pozície
- Výpis z registra nie starší ako tri mesiace
- Znalosť základných noriem samosprávy
- Účasť na výberovom konaní
Svoje písomne prihlášky odovzdať na Obecný úrad Banský Studenec
Obálku označte “VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA“, „NEOTVÁRAŤ!“


                                                                 starosta obce, Pavol Santoris

V Banskom Studenci, 19.10.2017

1 2 3

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 15:00
Utorok: 07:00 - 15:00
Streda: 07:00 - 15:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:00 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár