•  
  •  
  •  

Kalendár zvozu odpadu

Faktúry


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Elektrická energia Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: SSE
-36.74 €
Elektrická energia Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: SSE
52.72 €
Elektrická energia Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: SSE
36.52 €
Elektrická energia Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: SSE
1.15 €
Elektrická energia Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: SSE
64.74 €
Elektrická energia Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: SSE
-3.35 €
SSE Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: SSE
-33.82 €
SSE Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: SSE
39.34 €
SSE Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: SSE
87.29 €
SSE Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: SSE
625.56 €
Hlasové služby Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Slovak Telekom
9.98 €
Finančný spravodajca Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
7.45 €
Odvoz ZKO IV Q 2017 Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Technické služby mestský podnik
1070.71 €
Fa za odmenu poskytovania právnych služieb Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: JUDr.Ľubomír Ivan, advokát
360.00 €
Fa za zimnú údržbu v časti Kysihýbel Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
54.72 €
Hlasové služby Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
22.01 €
SSE Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: SSE
148.00 €
Fa na základe uzatvorenej zmluvy o zabezpečení poskytovania prepravnej služby Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: S.O.V.I. n.o.
23.00 €
Ozvučenie kultúrnej akcie Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Ján Svitáč
70.00 €
Kniha Slovensko III z neba - záloha Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: CBS spol.s.r.o.
189.50 €
Fa za vykonanie odbornej prehliadky kotolne na tuhé palivo Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Milan Zuberec
59.00 €
Slovak Telekom Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Slovak Telekom
9.98 €
Členský príspevok na rok 2018 Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Mikroregión Hlinické Pohronie
150.00 €
Seminár Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: AC vzdelávacia agentúra
135.00 €
Hlasové služby Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
22.01 €
Fa za vyšetrenie spôsobilosti na vedenie motorového vozidla s právom prednostnej jazdy Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Psychologické centrum s.r.o.
60.00 €
Platba za doménu Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: WBX, s.r.o.
72.00 €
Internet Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: MCNET.SK, s.r.o.
13.99 €
Rozhlas a televízia Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: rtv
56.88 €
Hlasové služby Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Slovak Telekom
20.89 €
Elektrická energia Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: SSE
26.53 €
Poháre na stopke Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Kinekus s.r.o.
62.59 €
Odvoz ZKO I.Q 2018 Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Technické služby mestský podnik
1792.48 €
Pravidelná aktualizácia Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: 16/2016
28.80 €
Platobný výmer za úhradu členského na rok 2018 Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Združenie miest a obci Slovenska
77.88 €
Oprava osvetlenia Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Ondrej Macko - elektrikár
467.70 €
Internet Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: MCNET.SK, s.r.o.
13.99 €
Fa za zaslanie informácií o dotáciách Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: SAMNET - informačný systém samosprávy o.z.
32.86 €
Hlasové služby Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Slovak Telekom
20.96 €
Fa za program "MZDY" Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: SOMI Trenčín, spol.s.r.o.
90.00 €
Vytvorenie podstrany "Barborská cesta " Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: WBX, s.r.o.
24.00 €
Poplatok Prima banky za ročné vedenie účtu Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
45.61 €
Oprava rozhlasu Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Ondrej Macko - elektrikár
494.40 €
Hlasové služby Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Slovak Telekom
13.97 €
Fa za poskytovanie soc.služieb Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: S.O.V.I. n.o.
128.40 €
Hlasové služby Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
22.01 €
Internet Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: MCNET.SK, s.r.o.
13.99 €
Fa za prípravné práce pre verejné obstarávanie Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: TOMO Consult, s.r.o.
1000.00 €
Ozvučenie kultúrnej akcie - Mikuláš Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Ján Svitáč
80.00 €
Hlasové služby Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Slovak Telekom
20.58 €
JCB, prenájom vibračnej nohy, prenájom búracieho kladiva Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Ján Čamaj, s.r.o.
162.00 €
Internet Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: MCNET.SK, s.r.o.
13.99 €
Obecné noviny Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: INPROST s.r.o.
67.60 €
Svietidlo, výložník, krabica, montáž Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Ondrej Macko - elektrikár
226.00 €
Fa za stravné lístky Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: DOXX- stravné lístky, spol.s.r.o.
1034.40 €
Tlač pamätných listov Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: COMEX - Katarína Lískayová
122.98 €
Termostat, čistiaca zmes Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Ľudevít Gréč
119.19 €
Vývoz fekálií Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Obec Štiavnické Bane
145.03 €
Betón Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Ing. Ján Čamaj
57.00 €
Hlasové služby Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Slovak Telekom
9.98 €
Vysprávky na miestnej komunikácii Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: STRABAG s.r.o.
768.00 €
Rozšírenie a rekonštrukcia miestnej komunikácie Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: STRABAG s.r.o.
18391.92 €
Oprava osvetlenia Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Ondrej Macko - elektrikár
251.00 €
Zaplatenie nájomného Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Rímskokatolícka cirkev
15.00 €
Fa za prezentáciu obce Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: LISA - Peter Jurík
27.88 €
Hlasové služby Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
16.78 €
Dotácia na Centrum voľného času Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Obec Štiavnické Bane
59.04 €
Hlasové služby Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Slovak Telekom
20.58 €
Vymaľovanie priestorov obecného úradu Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Milan Juhás
950.00 €
Školenie - Hlásenie pobytu Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: RVA Zvolen n.o.
40.00 €
Guttagliss DUAL BASIC Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Buildex Group s.r.o.
93.99 €
Kábel CYKYz-O Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: SVETLUŠKA, s.r.o.
397.06 €
Kalendár stolový, diár Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: OLYMP - JOZEF SMRHOLA
600.89 €
Úhrada členského príspevku Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Združenie miest a obci Slovenska
45.80 €
Elektrická energia Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: SSE
148.00 €
Ozvučenie kultúrnej akcie Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Ján Svitáč
130.00 €
Vlajka obecná Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: LIMPO, s.r.o.
50.60 €
Vlajka SR Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: LIM PO s.r.o.
16.70 €
Odvoz ZKO IV.Q 2017 Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Technické služby mestský podnik
1792.48 €
Fa za overenie účtovníctva obce za rok 2016 Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Ing. Cibulová Daniela auditorstvo a ekonomické poradenstvo
528.00 €
Nokia telefón Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
2.00 €
Hlasové služby Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Slovak Telekom
9.98 €
Fa na základe zmluvy o prevádzkovaní pohrebiska Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Miroslav Peťko
50.00 €
Odvoz ZKO za III.Q 2017 Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Technické služby mestský podnik
1803.10 €
Hlasové služby Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
10.00 €
Internet Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: MCNET.SK, s.r.o.
13.99 €
Hlasové služby Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Slovak Telekom
22.78 €
Fa za prepílenie miestnej komunikácie Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Ján Binder
80.00 €
JCB Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Ing. Ján Čamaj
108.00 €
Hlasové služby Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Slovak Telekom
1.00 €
Fa na základe uzatvorenej zmluvy o zabezpečení poskytovania prepravnej služby Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: S.O.V.I. n.o.
85.20 €
Oprava osvetlenia Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Ondrej Macko - elektrikár
164.00 €
Elektrická energia Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: SSE
148.00 €
Detská maľovaná mapa Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: CBS spol.s.r.o.
180.00 €
Ochranný gel + 1 Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Krajčovič Rastislav
80.00 €
Hlasové služby Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Slovak Telekom
9.99 €
Hlasové služby Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
10.00 €
Dvere do domu smútku + montáž Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Stanislav Buzalka
2634.38 €
Fa za prepravu drevnej hmoty Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: HALAJ-Trans s.r.o.
59.29 €
Internet Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: MCNET.SK, s.r.o.
13.99 €
Kniha Slovensko III z neba - záloha Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Cleerio SK s.r.o.
190.00 €
Nájom /servis Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: TOI TOI s.r.o.
42.00 €
Nájom /servis Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: TOI TOI s.r.o.
42.00 €
Hlasové služby Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Slovak Telekom
23.77 €
Verejná správa SR - ročný prístup Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
96.00 €
Servis traktora a výmena poškodených dielov Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Ľudevít Gréč
136.35 €
Mikrofón Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Ján Svitáč
60.00 €
Fa na základe zmluvy "licenčný poplatok za softwarovú aplikáciu cinotrína Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: ARIAN-SK, s.r.o.
82.65 €
Poistná zmluva Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
86.00 €
Školenie DzN Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: AC vzdelávacia agentúra
52.00 €
Nájom /servis Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: TOI TOI s.r.o.
84.00 €
Nájom/servis Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: TOI TOI s.r.o.
84.00 €
Prilba Kalisz Vulkan, ľahký zásahový oblek, zásahová obuv Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: FIRE system
2736.00 €
Elektrická energia Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: SSE
148.00 €
Snímač otáčok, EGR ventil Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Ľudevít Gréč
227.74 €
Maľovanie priestorov obecného úradu Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Milan Juhás
790.00 €
Poistná zmluva Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Kooperatíva
43.80 €
Skladací stôl, konferenčné stoličky Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Confer s.r.o.
2747.28 €
Poistná zmluva Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Komunálna poisťovňa
47.29 €
Hlasové služby Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Slovak Telekom
9.99 €
Hlasové služby Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
10.06 €
Za vodu - uznaná reklamácia Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: StVPS
0.00 €
Za vodu Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: StVPS
14.08 €
Za vodu Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: StVPS
45.19 €
Voda Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: StVPS
14.08 €
Palivové drevo Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Stredná odborná škola lesnícka
485.10 €
Hlasové služby Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Slovak Telekom
23.58 €
Internet Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: MCNET.SK, s.r.o.
13.99 €
Mechanické práce, servisná prehliadka Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: IVECO
240.61 €
Fa za službu zhotovenia záznamu z podujatia "Pálenie Moreny" Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Peter Ivaška
70.00 €
Preddavok Finančného spravodajca Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
26.40 €
Elektrická energia Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: SSE
148.00 €
Fa za poskytnutie informácie - PRIMA BANKA Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
60.00 €
Fa. za vypracovanie situácii osadenia trvalého dopravného značenia Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Ing. Richard Novák
90.00 €
Mimoriadny členský príspevok Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: OZ Mikroregión Hlinické Pohronie
538.58 €
Členský príspevok na rok 2017 Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: OZ Mikroregión Hlinické Pohronie
150.00 €
Hlasové služby Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Slovak Telekom
9.99 €
Štiavnické vrchy - TM Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: VKÚ Harmanec, s.r.o.
204.36 €
Odvoz ZKO III.Q 2017 Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Technické služby mestský podnik
1792.48 €
Toner Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: InterNETmania SK s.r.o.
100.64 €
Hlasové služby Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
10.06 €
Oprava osvetlenia Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Ondrej Macko - elektrikár
440.70 €
Poplatok za vypracovanie správy pre účely auditu Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: VÚB, a.s.
59.76 €
Doprava drevnej hmoty Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: HALAJ-Trans s.r.o.
55.94 €
Hlasové služby Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Slovak Telekom
23.58 €
Poskytovanie právnych služieb Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: JUDr.Ľubomír Ivan, advokát
393.00 €
Internet Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: MCNET.SK, s.r.o.
13.99 €
Osvedčenie o certifikácii Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Stredná odborná škola lesnícka
457.65 €
Vytýčenie podrobných bodov hranice pozemku Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Ing. Ján Mojička
150.00 €
Odvoz ZKO II. Q2017 Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Technické služby mestský podnik
1028.45 €
Stravné lístky Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: DOXX- stravné lístky, spol.s.r.o.
1476.40 €
Fa za opravu traktora Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Ján Ľupták
330.00 €
Platobný výmer na úhradu členského za rok 2017 Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Občianske združenie Zlatá cesta
100.00 €
Elektrická energia Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: SSE
20.00 €
Elektrická energia Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: SSE
148.00 €
Školenie krovinorez Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Juraj Jaďuď
105.00 €
Poskytnutie dotácie Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Obec Štiavnické Bane
147.60 €
Hlasové služby Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Slovak Telekom
9.99 €
Internet Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: MCNET.SK, s.r.o.
13.99 €
Hlasové služby Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
10.01 €
Doprava a práca CAT Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Ing. Ján Čamaj
138.00 €
Zabezpečenie poskytovania prepravnej služby Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: S.O.V.I. n.o.
54.00 €
Hlasové služby Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Slovak Telekom
23.58 €
Poistná zmluva Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Kooperatíva
27.30 €
Fa za dodanie materiálu: dubový hranol 10x10x cm, dubová lata Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: V-staving s.r.o.
1810.00 €
Fa za odbornú prehliadku a skúšku bleskozvodov Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: REVIPO - Ivan Podmanický
196.00 €
Školné za základnú prípravu členov HJ Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
130.00 €
Elektrická energia Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: SSE
148.00 €
Ozvučenie na Deň Matiek Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Ján Svitáč
50.00 €
Platba za doménu Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: WBX, s.r.o.
72.00 €
Hlasové služby Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Slovak Telekom
29.89 €
Úprava miestnej komunikácie Banský Studenec Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: PS GRAVELS s.r.o.
2000.00 €
Oprava osvetlenia v cintoríne Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Ondrej Macko - elektrikár
143.80 €
Hlasové služby Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
10.00 €
Úhrada vložného za delegáta ZMOS Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Združenie miest a obci Slovenska
100.00 €
Fa za umelecké folklórne vystúpenie Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Občianske združenie FS Hron
450.00 €
Internet Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: MCNET.SK, s.r.o.
13.99 €
Hlasové služby Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Slovak Telekom
23.58 €
Hlasové služby Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Slovak Telekom
9.53 €
Fa podľa Zmluvy o poskytovaní služieb a Licenčnej zmluvy Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: REMEK s.r.o.
312.00 €
Servisné poplatky Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Cleerio SK s.r.o.
201.20 €
Hlasové služby Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Slovak Telekom
8.99 €
Poistná zmluva Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Kooperatíva
102.47 €
Poistná zmluva Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Komunálna poisťovňa
28.91 €
Toner Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: extreme computers
50.15 €
Platobný výmer na úhradu mimoriadneho členského na rok 2017 Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Združenie miest a obci Slovenska
457.00 €
Elektrická energia Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: SSE
148.00 €
Odvoz ZKO II.Q 2017 Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Technické služby mestský podnik
1792.48 €
Hlasové služby Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Slovak Telekom
14.98 €
Dvojdverová chladiaca vitrína Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: NAY a.s.
599.00 €
Hlasové služby Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
10.00 €
Odvoz komunálneho odpadu z Ban.Studenca Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: SIMKOR s.r.o.
65.52 €
Vypracovanie projektovej dokumentácie Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Štefan Súľovec - Elektoprojekt
120.00 €
Internet Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: MCNET.SK, s.r.o.
13.99 €
Drvené kamenivo Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Ing. Ján Čamaj
198.00 €
Hlasové služby Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Slovak Telekom
24.73 €
Turistická mapa Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: VKÚ Harmanec, s.r.o.
208.80 €
Odvoz ZKO I.Q 2017 Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Technické služby mestský podnik
867.46 €
Fa za opravu lámp Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Ondrej Macko - elektrikár
30.00 €
Koncesionársky poplatok Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: rtv
56.88 €
Fa na základe Zmluvy Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: MAPA Slovakia Digital, s.r.o.
250.00 €
Servisné práce Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: MCNET.SK, s.r.o.
30.00 €
Fa za vodu Dod.: StVPS
-1.08 €
Fa za vodu Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: StVPS
-1.10 €
Fa za vodu Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: StVPS
-1.32 €
Fa za vodu Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: StVPS
-1.78 €
Fa za vodu Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: StVPS
-0.55 €
Epson Work/Force Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: EKO toner
219.00 €
Odmeny výkonným umelcom Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: SLOVGRAM
38.50 €
Poistná zmluva Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Komunálna poisťovňa
96.72 €
Poistná zmluva Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Komunálna poisťovňa
15.61 €
Fa za prevedené prepravy CASE BS 483 YB Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: RD SITNO PRENČOV a.s.
19.80 €
Hlavná ročná kontrola detský ihrísk Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Detské ihriská SK s.r.o.
65.00 €
Hlasové služby Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
10.00 €
Hlasové služby Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Slovak Telekom
24.05 €
Fa za ochranný krém Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: VOLCANO new - Krajčovič Rudolf
84.00 €
Fa za školenie Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: RVA Zvolen n.o.
40.00 €
Fa za internet Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: MCNET.SK, s.r.o.
13.99 €
Fa za autorskú odmenu Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: SOZA
20.40 €
Fa za opravu traktora Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Ján Ľupták
120.00 €
Fa. za odber vody Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: StVPS
26.59 €
Fa. za odber vody Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: StVPS
1.78 €
Fa. za odber vody Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: StVPS
40.39 €
Fa za vodu Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: StVPS
0.55 €
Hlasové služby Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Slovak Telekom
8.81 €
Fa za vykonané práce pri zimnej údržbe časť Kysihýbel Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
54.72 €
Fa za členský príspevok v OOCR Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Región Banská Štiavnica
476.00 €
Odvoz ZKO I.Q 2017 Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Technické služby mestský podnik
1792.48 €
Hlasové služby Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
10.00 €
Za školenie Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: RVA Zvolen n.o.
40.00 €
Fa za vodu Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: StVPS
8.12 €
Hlasové služby Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Slovak Telekom
23.58 €
MAS OZ zlatá cesta Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Občianske združenie Zlatá cesta
1000.00 €
Servisné práce na verejno osvetlení v obci Banský Studenec Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Ondrej Macko - elektrikár
55.20 €
Výmena poškodeného vodomeru Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: StVPS
37.30 €
Fa za internet Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: MCNET.SK, s.r.o.
13.99 €
Fa za práce vykonané pri zimnej údržbe - Kysihýbel Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
114.19 €
Fa. za vykonanie odbornej prehliadky kotolne Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Milan Zuberec
59.00 €
Poistná zmluva Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Komunálna poisťovňa
439.77 €
Poistná zmluva Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Komunálna poisťovňa
110.66 €
Fa za služby Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: SAMNET - informačný systém samosprávy o.z.
32.86 €
Internet Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: MCNET.SK, s.r.o.
13.99 €
Hlasové služby Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Slovak Telekom
23.58 €
HOT LINE rok 2017 Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: SOMI Trenčín, spol.s.r.o.
90.00 €
odmena za poskytovanie právnych služieb Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: JUDr.Ľubomír Ivan, advokát
360.00 €
Servisné práce na verejno osvetlení v obci Banský Studenec Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Ondrej Macko - elektrikár
38.00 €
Fa. za dodávku elektrickej energie - preplatok Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: SSE
-22.13 €
Poplatok Prima banky Slovensko za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
45.61 €
Prevod dát Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Cleerio SK s.r.o.
120.00 €
Fa za dodávku elektrickej energie - nedoplatok Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: SSE
4.92 €
Balíček účtovníctva - inventarizácia Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
8.60 €
Fa za opravu lámp Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Technické služby mestský podnik
81.91 €
Fa. za odvoz TKO Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Technické služby mestský podnik
254.47 €
ESET Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: ESET spol. s.r.o.
50.33 €
Hlasové služby Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
10.00 €
Hlasové služby Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Slovak Telekom
8.81 €
Práce s JCB drvené kamenivo Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Ing. Ján Čamaj
645.60 €
Poskytnutie dotácie Centrum voľného času Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Mesto Banská Štiavnica
388.80 €
Platobný výmer na úhradu členského za rok 2017 Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Združenie miest a obci Slovenska
75.41 €
Internet Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: MCNET.SK, s.r.o.
13.99 €
Fa. za telefón Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Slovak Telekom
23.58 €
Náhradný akumulátor Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: MISON
31.20 €
Fa. za Obecné noviny Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: INPROST s.r.o.
67.60 €
Platba za doménu Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: WBX, s.r.o.
72.00 €
Stravné lístky Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: DOXX- stravné lístky, spol.s.r.o.
1716.80 €
Rekonštrukcia mostovky v B. Studenci Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Ing. Ján Čamaj
12471.94 €
Platobný výmer na úhradu členského za rok 2016 Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Občianske združenie Zlatá cesta
100.00 €
Fa. za dodávku elektrickej energie Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: SSE
20.00 €
Fa. za dodávku elektrickej energie Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: SSE
155.00 €
Telefón Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Slovak Telekom
8.81 €
Telefón Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
10.00 €
Fa za prevedené práce podľa Vašej objednávky zo dňa 25.4.2016 Odb.: Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
Dod.: Obec Banský Studenec
159.60 €
Fa za spotrebovanú vodu v pohostinstve Odb.: Valéria Gregáňová - Pohostinstvo
Dod.: Obec Banský Studenec
18.25 €
Fa za spotrebovanú vodu v obchode Kolpašan Odb.: Dušan Tulipán ml. - obchod Kolpašan
Dod.: Obec Banský Studenec
8.42 €
Fa. za spotrebovanú elektrickú energiu /nedoplatok r. 2015/ obchod Kolpašan Odb.: Dušan Tulipán ml. - obchod Kolpašan
Dod.: Obec Banský Studenec
191.34 €
Fa. za spotrebovanú vodu v obchode Kolpašan Odb.: Dušan Tulipán ml. - obchod Kolpašan
Dod.: Obec Banský Studenec
9.83 €
Fa za spotrebovanú vodu v pohostinstve Odb.: Valéria Gregáňová - Pohostinstvo
Dod.: Obec Banský Studenec
12.64 €
Kalendáre, diár, perá, obálky Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: OLYMP - JOZEF SMRHOLA
288.25 €
Fa za prezentáciu obce na www.slovakregion.sk Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: LISA - Peter Jurík
27.88 €
Fa za predaj, nakládku a odvoz frézovanej drvy Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
602.78 €
Hlasové služby Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Slovak Telekom
24.24 €
Ochranný gel + 1 Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: VOLCANO new - Krajčovič Rudolf
80.00 €
JCB - rozvoz frézovanej drvy Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Ing. Ján Čamaj
108.00 €
Fa za prepravu Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: RD SITNO PRENČOV a.s.
138.60 €
Internet Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: MCNET.SK, s.r.o.
13.99 €
zriadenie webovej aplikácie Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: WBX, s.r.o.
558.00 €
Oprava ZETOR 7745 Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Ľudevít Gréč
273.87 €
Odvoz ZKO - IV Q 2016 Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Technické služby mestský podnik
1792.48 €
Zaplatenie súdneho poplatku Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Okresný súd
182.50 €
Samovýroba pal.ihlič. Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Stredná odborná škola lesnícka
12.00 €
Fa. za dodávku elektrickej energie Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: SSE
155.00 €
Fa za poplatok Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
60.00 €
Fa. na základe objednávky č. 21/2016 Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: KLAUDSTUDIO - Peter Ivaška
400.00 €
Odvoz odpadu vozidlom DAF Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: SIMKOR s.r.o.
187.20 €
Oprava a výmena batérie, zabezp. zariadenia ESPRIT Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Ján Svitáč
96.00 €
odvoz ZKO III.Q 2016 Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Technické služby mestský podnik
818.15 €
Hlasové služby Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Slovak Telekom
8.81 €
Hlasové služby Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
11.58 €
JCB Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Ing. Ján Čamaj
180.00 €
Internet Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: MCNET.SK, s.r.o.
13.99 €
Hlasové služby Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Slovak Telekom
23.58 €
Nová elektrická prípojka ku "Kubovie domu" Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Skvelé bývanie s.r.o.
719.40 €
Výroba informačných tabuliek Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: COMEX - Katarína Lískayová
321.02 €
Fa za ročný prístup - verejná správa Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
84.00 €
Fa. za dodávku elektrickej energie Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: SSE
155.00 €
stravné lístky Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: DOXX- stravné lístky, spol.s.r.o.
547.50 €
Hlasové služby Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
10.00 €
Hlasové služby Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Slovak Telekom
8.81 €
Prenájom WC Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: JOHNNY SERVIS s.r.o.
108.00 €
Fa za internet Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: MCNET.SK, s.r.o.
13.99 €
Hlasové služby Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Slovak Telekom
21.24 €
Fa. za "licenčný poplatok" Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: ARIAN-SK, s.r.o.
82.65 €
Fa. za autorskú odmenu Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: SOZA
105.60 €
Fa. za dodávku elektrickej energie Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: SSE
155.00 €
zásahová obuv, dopravný kužeľ Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: FIRE system
1014.93 €
Vystúpenie FS Háj z Novej Bane Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: OZ Háj
265.00 €
Poistná zmluva Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
120.13 €
Fa. za ozvučenie osláv zo dňa 6.8.2016 Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Ján Svitáč
80.00 €
Fa. za zdravotný dozor na podujatí "Kolpašská púť" Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Slovenský Červený kríž, ÚzS Banská Štiavnica
56.00 €
Catering podľa prílohy Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Súkromná hotelová akadémia, n.o.
200.00 €
Poistná zmluva Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Kooperatíva
43.80 €
Fa. za odber vody Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: StVPS
35.10 €
Fa. za odber vody Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: StVPS
18.25 €
Fa. za odber vody Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: StVPS
8.42 €
Hlasové služby Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Slovak Telekom
8.81 €
Divina/jelenica Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Stredná odborná škola lesnícka
86.00 €
Doprava betónu Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Ing. Ján Čamaj
162.60 €
Poistná zmluva Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Komunálna poisťovňa
47.29 €
Monografia Banský Studenec - dotlačpoďakovania, obaly na poďakovania, papierové darčekové tašky s logom Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: APRINT, s.r.o.
1236.90 €
Monografia Banský Studenec, redakčná práca, odborná a jazyková korektúra, workshop, propagačný materiál o projekte Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: APRINT, s.r.o.
4989.94 €
Hlasové služby Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
10.00 €
Fa. za overenie účtovníctva Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Ing. Cibulová Daniela auditorstvo a ekonomické poradenstvo
516.00 €
Internet Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: MCNET.SK, s.r.o.
13.99 €
Hlasové služby Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Slovak Telekom
16.12 €
JOHNNY WC A SANITÁRNA TECHNIKA Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: JOHNNY SERVIS s.r.o.
97.20 €
Doprava, práca s UNC Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Ing. Ján Čamaj
48.00 €
Fa. za opravu traktora ZETOR 7745 Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Ján Ľupták
450.00 €
Fa. za dodávku elektrickej energie Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: SSE
155.00 €
Finančný spravodajca ročník 2017 - preddavok Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
26.40 €
Fa. za projekt stavebné povolenie na "Rekonštrukcia mostovky" Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Ing. Juraj Gajdoš - autorizovaný statik
300.00 €
odvoz ZKO II.Q 201 Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Technické služby mestský podnik
1984.56 €
odvoz ZKO III.Q 2016 Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Technické služby mestský podnik
1792.48 €
Vymaľovanie javiska, sály a chodby kultúrneho domu Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Milan Juhás
1070.00 €
Hlasové služby Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Slovak Telekom
8.81 €
Hlasové služby Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
10.00 €
Fa.za prepravu drevnej hmoty Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: HALAJ-Trans s.r.o.
56.94 €
odmena za poskytovanie právnych služieb Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: JUDr.Ľubomír Ivan, advokát
360.00 €
Plastová nádoba 120l čierna Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: MEVA-SK, s.r.o. - Rožňava
420.00 €
Internet Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: MCNET.SK, s.r.o.
13.99 €
Hlasové služby Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: Slovak Telekom
21.17 €
Pracovný odev/nohavice, blúza, hasičský opasok, zásahové rukavice Odb.: Obec Banský Studenec
Dod.: PYROTEX, s.r.o.
999.84 €

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 15:00
Utorok: 07:00 - 15:00
Streda: 07:00 - 15:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:00 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár